Kol
Elva pioner + knoppar
Fjorton björkar
Julia med björkar
Björksly vinter

Björkar på vinterfält

 

Flygande skata